•  
  •  
  •  

 

 

Стрийтбола ще допринесе за по-добрата физическа активност на младите хора.

https://drive.google.com/file/d/14WuTu55TJ80kiB1MD5UMnxAB09LGS019/view?usp=sharing