•  
  •  
  •  

 

 

Обучение с динамичен софтуер за подобряване резултатите по математика

https://drive.google.com/file/d/1-fAThxTA_wXEwMgRWrr6lEHSepKq6E52/view?usp=sharing