•  
  •  
  •  

 

 

Обърната класна стая при обучението по български език и литература ще ги научи на гъвкавост, креативност и новаторско мислене.

https://drive.google.com/file/d/1TsMtEffei5bKmrEg8fPxHNXcRl0fMgyP/view?usp=sharing