•  
  •  
  •  

 

 

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

Анкетна карта за ученици, които желаят да се включат в занимания по интереси в проекта Тоят час - Приложение 4

https://drive.google.com/file/d/12bHG85NoGfWr4OBw1vEBjcIdVWxQAXgp/view?usp=sharing

Индивидуална образователна карт за ученици, включени в групи по обучителни затруднения по проекта Тоят час - Приложение 5

https://drive.google.com/file/d/1jwkxXhAeXTNv82pR0pWZK2OSuG6fqzbx/view?usp=sharing

Календар

 

Контакти