•  
  •  
  •  

 

 

Проектно базираното обучение по немски език ще осигури професионалната им реализация и по-лесна адаптация.

https://drive.google.com/file/d/1CJfIyvCHVSlwcnB-mgD0-8vNf_WF6Cja/view?usp=sharing