•  
  •  
  •  

 

 

ГРАФИК

за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

за ІІ учебен срок, 2016/2017 учебна година

 

Клас

Класен ръководител

Време на провеждане/ ден от седм.

 

Място на провеждане

ІХА

ДФО

Светла Владимирова

 

Петък

13:35 – 14:20

Библиотека

 

ІХ Б ДФО

Димитър Димитров

Четвъртък

14:25 – 15:10

Библиотека

 

ХА

ДФО

Мариана Тоцева

Петък

13:35 – 14:20

Библиотека

 

ХІА

ДФО

Тодорка Вълчева

 

Петък

13:35 – 14:20

Зала 1

 

ХІІА

ДФО

Невянка Димитрова

 

Петък

13:35 – 14:20

Учебен кабинет

ІХБ

ЗФО

Пенка Маркова

Сряда

10:00 - 10:45

Библиотека

 

ХБ

ЗФО

Инж. Румяна Иванова

Понеделник

09:05 - 09:50

Работилница 1

 

ХІБ

ЗФО

Инж. Гюляр Джумалиева

Сряда

09:05 - 09:50

Библиотека

 

ХІІБ

ЗФО

Нели Спасова

Четвъртък

09:05 - 09:50

Библиотека

 

 

Календар

 

Контакти