•  
  •  
  •  

 

 

 

ГРАФИК

НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІІ-ВИЯ УЧЕБЕН СРОК

учебна 2016/2017 год.

 

 

 

9 клас

10 клас

11 а клас

12 а клас

 БЕЛ

Класна работа

29.05.2017

01.06.2017

02.06.2017

19.04.2017

Контролна работа

06.03.2017

09.03.2017

10.03.2017

08.03.2017

ЗИП-БЕЛ

Класна работа

 

 

07.06.2017

28.04.2017

Контролна работа

 

 

14.06.2017

17.03.2017

Руски език

 

Класна работа

31.05.2017

29.05.2017

18.05.2017

06.04.2017

Контролна работа

29.03.2017

20.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

Английски език

Класна работа

06.06.2017

06.06.2017

 

 

Контролна работа

16.05.2017

16.05.2017

 

 

Математика

Класна работа

08.06.2017

08.06.2017

08.06.2017

24.04.2017

Контролна работа

14.02.2017

02.03.2017

27.02.2017

13.03.2017

Физика и астрономия

Контролна работа

20.03.2017 17.05.2017

01.03.2017

 

 

Химия и ООС

Контролна работа

21.04.2017

05.04.2017

 

 

Биология и ЗО / ЗИП

Контролна работа

26.04.2017

31.04.2017

 

29.03.2017

География и И

Контролна работа

27.02.2017 21.04.2017

10.03.2017 03.04.2017

 

 

История и Ц/ Свят и личност

Контролна работа

17.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

15.04.2017

Психология и логика/

Етика и право

Контролна работа

31.03.2017

28.03.2017

 

 

 

Календар

 

Контакти