•  
  •  
  •  

 

 

CAD/CAM система - компютърно проектиране на кройки.