•  
  •  
  •  

 

 

Внедряване на нови техники и технологии по професията в реална работна среда по метода учене чрез правене.

https://drive.google.com/file/d/1VsFtcMr1jhvDkCuOcKs6I16ZgJMldjrr/view?usp=sharing