•  
  •  
  •  

 

 

Внедряване на нови техники и технологии по професията  и по метода на сътрудничеството.

https://drive.google.com/file/d/161cAqUNagR2pZ1Ywzf0qnSHr3QYsDTba/view?usp=sharing