•  
  •  
  •  

 

 

Бизнес комуникацията ще предостави възможност за справяне със съвременните предизвикателства на бизнес средата.

https://drive.google.com/file/d/1g3kxoKsHyMglY0jNBOAZ26n4_c_jk8zK/view?usp=sharing