•  
  •  
  •  

 

 

Самостоятелна форма

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБУЧАВАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА!

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 / СЕСИЯТА Е В  ПЕРИОДА 01-14.09-2023Г. / ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина“ в периода от 21.08.2023г. до 25.08.2023г. във времето от 8:00 до 16:30 часа.

При необходимост повече информация  може да получите от класните си ръководители или на тел.  084 66 07 05 в рамките на времето от 8:00 до 16:30 часа.

 Е. Драмалиева, директор