•  
  •  
  •  

 

 

Учители

Тодорка Вълчева, старши учител по български език и литература

​​​​​​

Невянка Димитрова, старши учител по руски език

Светла Владимирова, старши учител по математика и инормационни технологии

Димитър Димитров, старши учител по ФВС, биология и химия

Нели Спасова, учител по история и цивилизация и английски език

инж. Румяна Иванова, старши учител по теоретично обучение

Пенка Маркова, учител по теоретично обучение

инж. Гюляр Джумалиева, старши учител по практическо обучение

 

инж. Мариана Тоцева, учител по практическо обучение

Георги Георгиев, старши ресурсен учител

Календар

 

Контакти