•  
  •  
  •  

 

 

Учители

Тодорка Вълчева, старши учител по български език и литература

 

​Нели Спасова, учител по английски език

 

Светла Владимирова , старши учител по математика

 

Димитър Димитров , старши учител по ФВС

инж. Мариана Тоцева , учител по практическо обучение

Севджихан Мехмедова, учител по БЗО и ХООС 

Калина Христова, учител по практическо обучение /фризьорство/

Ива Гъркова, учител по практическо обучение /козметика/

Десислава Мирчева-Димитрова, учител по теоретично обучение

Мая Михайлова , учител практическо обучение - козметика

Зехра Хюсеин, учител по практическо обучение - фризьор

Сейдегюл Ахмедова, старши ресурсен учител

Даринка Стефанова, психолог