•  
  •  
  •  

 

 

Учители

 

Тодорка Вълчева, старши учител по български език и литература

​​​​​​

Нели Спасова, учител по български език

Светла Владимирова, старши учител по математика

Димитър Димитров, старши учител по ФВС

 

инж. Румяна Иванова, старши учител по теоретично обучение

инж. Гюляр Джумалиева, старши учител по практическо обучение

 

инж. Мариана Тоцева, учител по практическо обучение

Станислав Цветанов, учител по история и цивилизация 

Стефан Кънчев, учител по БЗО и ХООС 

Калина Христова, учител по практичаско обучение /фризьорство/

Ива Гъркова, учител по практическо обучение /козметика/

Огнян Станчев, учител по теоретично обучение /обща професионална подготовка/

Сейдегюл Ахмедова, старши ресурсен учител

Даринка Стефанова, психолог