•  
  •  
  •  

 

 

ДЗИ 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

 

 

ПЛАН

ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

  1. Оформяне на информационно табло «За вас зрелостници»

                                       Срок: 22.02.2019г.

                                                                      Отг. Училищна зрелостна комисия

 

  1. Провеждане на родителска среща във връзка с предстоящи дейности , свързани  с ДЗИ.

                                             Срок: 07.03.2019г.

                                               Отг. Кл.ръководител

 

3. Запознаване на учениците в час на класа с графика на дейностите за провеждане на ДЗИ.

 

                                                Срок: 26.02.2019г.

                                                         Отг. Кл.ръководител

 

4. Определяне на дни за провеждане на пробни матури по БЕЛ и БЗО

                                        Срок: м. 03.2019 г.

                                                                   Отг. ПС

 

5. Определяне на ден от седмицата за въпроси във връзка с ДЗИ.

 

                                        Срок: постоянен

                                             Отг. Директора

 

6. Даване на информация относно помощни материали за ДЗИ.

                                        Срок: постоянен

                                                       Отг. Кл.ръководител

 

 

Календар

 

Контакти