•  
  •  
  •  

 

 

Дни за консултации

ГРАФИК

ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИте

по учебни предмети

ІІ учебен срок, 2016/2017 учебна година

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

 

Час

 на провеждане

 

Място на провеждане

Тодорка Вълчева

Български език и литература

четвъртък

14:20 – 15:05

Зала 1

Невянка Димитрова

Руски език

вторник

14:20 – 15:05

Учебен кабинет

Светла Владимирова

Математика

понеделник

14:20 – 15:05

Компютърен кабинет

Нели Спасова

История и цивилизация

и английски език

четвъртък

14:20 – 15:05

Зала 1

Димитър Димитров

Биология и ЗО и ХООС

Четвъртък

 

15:10 – 15:55

 

Зала 2

Красимира Петкова

Физика и астрономия

вторник

14:20 – 15:05

Зала 1

Пенка Маркова

Теоретично обучение

сряда

14:20 – 15:05

Учебен кабинет

Румяна Иванова

Теоретично обучение

понеделник

14:20 – 15:05

Зала 1

Мариана Тоцева

Практическо обучение

вторник

14:20 – 15:05

Работилница

Гюляр Джумалиева

Практическо обучение

Вторник

14:20 – 15:05

Работилница

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти