•  
  •  
  •  

 

 

Седмично разписание

СРЯДА

 

 

 

10а-1гр.

10а-2гр.

11а 1гр.

11а 2гр

11б

12а-1гр.

12а-2гр.

 

1

География и икономика ЗП Д.Павлова

История и цивилизация ЗП А.Иванова

Информационни технологии ЗП Т.Ангелова

Информационни технологии ЗП Св.Владимирова

Технология на облекло от текстил Г.Джумалиева

Български език и литература ЗП

Н.Димитрова

 

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

 

2

Физика и астрономия ЗП Т. Ангелова

Етични норми във фризьорството ЗПП инж.Р.Иванова

 Козметика ЗПП М.Тоцева

Биология и здравно образование ЗП

С.Мехмедова

География и икономика ЗП

Д.Павлова

Художествено оформление на облекло и аксесоари УП ЗПП П.Маркова

Чужд език по професията-английски ЗПП К.Димитров

Математика ЗП Св.Владимирова

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

 

3

История и цивилизация ЗП А.Иванова

УП Основи на фризьорството ЗПП инж.Р.Иванова

Математика ЗП Св.Владимирова

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Физика и астрономия ЗП инж.т.Ангелова

Художествено оформление на облекло и аксесоари УП ЗПП П.Маркова

Чужд език по професията-английски ЗПП К.Димитров

Български език и литература ЗП Н.Димитрова

Физическо възпитантие и спорт ЗП

Д.Димитров

 

4

Математика ЗП Св.Владимирова

УП Основи на фризьорството ЗПП инж.Р.Иванова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Български език и литература ЗП Т.Тодорова

Биология и здравно образование ЗП

С.Мехмедова

 

Художествено оформление на облекло и аксесоари УП ЗПП П.Маркова

Козметика ЗИП

Инж.М.Тоцева

Български език и литература ЗП Н.Димитрова

Свят и личност ЗП А.Иванова

 

5

Информационни технологии ЗП Т.Ангелова

Математика ЗП Св.Владимирова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

 

Етика и право ЗП

А.Иванова

Конструиране на облеклото ЗПП инж.Р.Иванова

Козметика УП ЗПП инж.М.Тоцева

Материалознание ЗПП

Инж.Г.Джумалиева

Художествено оформление на облекло и аксесоари  ЗПП П.Маркова -

Фирмено право ЗПП Д.Павлова

 

6

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Информационни технологии ЗП Т.Ангелова

Информационни технологии ЗП Св.Владимирова

Химия и опазване на околната среда ЗП С.Мехмедова

 

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Конструиране на облеклото ЗПП инж.Р.Иванова

Козметика УП ЗПП инж.М.Тоцева

 

Изработване на бутикови облекла УП ЗПП инж.Г.Джумалиева

Фирмено право ЗПП Д.Павлова

 

7

ЧК

ЧК

ЧК

ДЧК

ЧК

ЧК

ДЧК

ЧК

 

Директор:  Красимира Петкова

ВТОРНИК

 

 

10а-1гр.

10а-2гр.

11а 1гр.

11а 2гр

11б

12а-1гр.

12а-2гр.

 

1

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Хигиена и безопасност при работа ЗПП

Р.Иванова

II-ри чужд език руски ООП Н.Димитрова

История и цивилизации ЗП

А.Иванова

УП Скулптура ЗПП

П.Марскова

Хигиена и безопасност при работа С.Мехмедова

Технология на облеклото УП ЗПП

Инж.Г.Джумалиева

Козметика ЗПП

Инж.М.Тоцева

Математика ЗП Св.Владимирова

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

 

2

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Физика и астрономия ЗП

Инж.Т.Ангелова

II-ри чужд език руски ООП Н.Димитрова

География и икономика Д.Павлова

УП Скулптура ЗПП

П.Марскова

Хигиена и безопасност при работа С.Мехмедова

Технология на облеклото УП ЗПП

Инж.Г.Джумалиева

Козметика ЗПП

Инж.М.Тоцева

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

Математика ЗП Св.Владимирова

 

3

Основи на козметиката УП ЗПП

Инж.М.Тоцева

История и цивилизации ЗП А.Иванова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Музика ЗП Н.Димитрова

Математика ЗП

Св.Владимирова

ЗБУТ Р.Иванова

Маркетинг и реклама ЗПП

Д.Павлова

Шевни машини и съоръжения ЗПП инж.г.Джумалиева

Технология на облеклото УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Съвременни тенденции в козметиката УП ЗПП Христова

 

4

Основи на козметиката УП ЗПП

Инж.М.Тоцева

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

Информационни технологии ЗП Св.Владимирова

ЗБУТ ЗПП Р.Иванова

Маркетинг и реклама ЗПП

Д.Павлова

Здравословни и безопасни условия на труд ЗПП инж.Г.Джумалиева

Технология на облеклото УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Съвременни тенденции в козметиката УП ЗПП Христова

 

5

Философия ЗП А.Иванова

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Рисуване ЗПП

П.Маркова -

Математика ЗП

Св.Владимирова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Технология на облеклото УП ЗПП

Инж.Г.Джумалиева

Класически и лечебен масаж ЗПП

М.Тоцева

 

Технология на облеклото УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Чужд език по професията-руски ЗПП Н.Димитрова

 

6

Въведение в козметиката УП ЗПП

С.Мехмедова

Математика ЗП Св.Владимирова

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

 

История и цивилизации ЗП

А.Иванова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

 

Конструиране на облеклото ЗПП инж.Р.Иванова

Чужд език по професията-руски ЗПП Н.Димитрова

 

 

7

Въведение в козметиката УП ЗПП

С.Мехмедова

Физическо възпитание и спорт ЗП

Д.Димитров

Музика ЗП Н.Димитрова

 

ХООА П.Маркова

Козметика  ЗПП

М.Тоцева

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

 

Конструиране на облеклото ЗПП инж.Р.Иванова

Организация на работата в студио Д.Павлова

 

Директор:  Красимира Петкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а 2гр

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

 

10а-1гр.

10а-2гр.

11а 1гр.

11а 2гр

11б

12а-1гр.

12а-2гр.

 

1

Математика ЗП Св.Владимирова

Въведение във фризьорството УП ЗПП инж.Р.Иванова

Български език и литература ЗП Н.Димитрова

Химия и опазване на околната среда С.Мехмедова

Икономика ЗПП Д.Павлова

Козметика УП ЗПП инж.М.Тоцева

Физическо възпитание и спорт ЗП Д.Димитров

Производствена практика ЗПП

Инж.Г.Джумалиева

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

 

2

История и цивилизации ЗП А.Иванова

Въведение във фризьорството УП ЗПП инж.Р.Иванова

Физика и астрономия ЗП Кр.Петкова

Физическо възпитантие и спорт ЗП

Д.Димитров

Икономика ЗПП Д.Павлова

Козметика УП ЗПП инж.М.Тоцева

Математика ЗП Св.Владимирова

Производствена практика ЗПП инж.г.Джумалиева

Биология и здравно образование ЗИП С.Мехмедова

 

3

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Математика ЗП Св.Владимирова

Физика и астрономия ЗП Кр.Петкова

Химия и опазване на околната среда ЗП С.Мехмедова

История и цивилизация ЗП А.Иванова

Технология на облекло от текстил УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Изработване на бутикови облекла УП ЗПП инж.Г.Джумалиева

Козметика ЗПП инж.М.Тоцева

 

4

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

География и икономика ЗП Д.Павлова

Хигиена и безопасност при работа С.Мехмедова

Математика ЗП Св.Владимирова

Български език и литература ЗП Н.Димитрова

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Технология на облекло от текстил УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Изработване на бутикови облекла УП ЗПП инж.Г.Джумалиева

Козметика ЗПП инж.М.Тоцева

 

5

Физическо възпитантие и спорт ЗП

Д.Димитров

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

Здравословни и безопасни условия на труд ЗП С.Мехмедова

 

Български език и литература ЗП Н.Димитрова

Български език и литература ЗП Т.Вълчева

Технология на облекло от текстил УП ЗПП инж.Т.Ангелова

Компютърна графика УП ЗПП П.Маркова

Организация на работа в студио за красота Д.Павлова

 

6

Музика ЗП

 Н. Димитрова

|-ви чужд език английски ЗП К.Димитров

История и цивилизации ЗП А.Иванова

 

Физическо възпитантие и спорт ЗП

Д.Димитров

Технология на облекло ЗПП инж.Р.Иванова

Класически и лечебен масаж УП ЗПП

Христова

ЧК

Компютърна графика УП ЗПП П.Маркова

Организация на работа в студио за красота Д.Павлова

 

7

Биология и здравно образование ЗПП С.Мехмедова

Музика ЗП

 Н. Димитрова

Физическо възпитание и спорт ЗП Д.Димитров

 

 

 

 

УП Художествено оформление на облекло и аксесоари П.Маркова

Козметика ЗПП инж.М.Тоцева

Технология на облекло ЗПП инж.Р.Иванова

Класически и лечебен масаж УП ЗПП

Христова

 

 

-

 

Календар

 

Контакти