•  
  •  
  •  

 

 

Ваканции

Дневно разписание

за учебната 2016/2017г.

в ПГ по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград

 

  І.  За учениците от дневна форма на обучение  за учебната 2016/2017 год. – общообразователни, теория и учебна практика на професията  съгласно чл. 7 ал.1 т.3 и т.5 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование.

 

1

8:00 - 8:45

2

9:05 - 9:50

3

10:00 -10:45

4

10:55 - 11:40

5

11:50 -12:35

6

12:45 - 13:30

7

13:35 - 14:20

 

За производствената практика ХІІА клас – петък съгласно чл.7 ал. 1 т. 6

5

11:50 -12:50

6

12:50 - 13:50

 

 

ІІ. За учениците от дневна форма на обучение  - СОП за учебната 2016/2017 год. – общообразователни, теория и практика на професията  съгласно чл. 7 ал.6 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование.

 

1

08:00 – 08:35

2

09:05 – 09:40

3

10:00 – 10:35

4

10:55 – 11:30

5

11:50 – 12:25

6

12:45 – 13:20

 

 

 

Календар

 

Контакти