•  
  •  
  •  

 

 

СтартUP на интердисциплинарно учене

 ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ТРИТЕ ИМЕНА

ДЛЪЖНОСТ

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ИНОВАЦИЯТА

КЛАС

ПРЕЗ

2020/2021

 

1

Тодорка Вълчева Тодорова

старши учител

Обърната класна стая

ІХ а

 

2

инж.Мариана Борисова Тоцева

учител

Ученик обучава ученик

ІХ а

3

Светла Владимирова Владимирова

старши учител

Математика и GeoGebra

ІХ а

4

Даринка Кирилова Стефанова

психолог

 Клуб на „ПРИОБЩЕНИЯ РОДИТЕЛ“

родители

5

Ива Богомилова Гъркова

учител

Практика в реална работна среда

Ха

6

Станислав Георгиев Цветанов

учител

„История в музея, галерията и библиотеката”

 

IХа,б

7

Огнян Стоянов Станчев

учител

Нов предмет „Бизнес комуникации“

IX а

8

Димитър Милков Димитров

старши учител

„Стрийтбол“

Х а,б

9

Десислава Ангелова Павлова

Заместник-директор учебно-производствена дейност

Проектно базирано обучение по ЧЕ

ІХ а,б