•  
  •  
  •  

 

 

1 Декември – Световен ден за борба срещу СПИН

Днес в ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина” бе отбелязан 1 Декември – Световен ден за борба срещу СПИН по инициатива на г-жа С. Владимирова, учениците изучаващи ИТ бяха приготвили презентация за темата. Гост на училището беше Силвия Василева - инспектор в РЗИ – Разград, която изнесе лекции, свързани с темата за ХИВ и СПИН с акцент върху превенции на тези значими социални заболявания. Тя информира за възможностите за безплатни тестове, които предоставят като възможност в РЗИ – Разград.