•  
  •  
  •  

 

 

   На 29.09.2023 г в Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград се проведе Ден на спорта в училище.

В спортните дейности - раздвижване на тялото с леки разтягащи упражнения, ръководени от старши учител г-н Димитър Димитров, взеха участие учители, родители и ученици. Денят се превърна в истински празник с три вида народни танци, ръководени от старши учител г-жа инж. Мариана Тоцева. Последният от трите кръга в които отбелязахме  празника бяха включени отборни игри по волейбол, баскетбол, бадминтон и футбол. В отборите участваха учители срещу ученици и родители, разпределени срещу жребий.

  След края на състезанията всички получиха усмивки и добро настроение.