•  
  •  
  •  

 

 

Графици за септемврийска поправителна сесия - 2022-23 г. , за обучаваните в самостоятелна форма на обучение /СФО/

График септемврийска 22-23 - 8 клас

График септемврийска 22-23 - 9 клас

График септемврийска 22-23 - 10клас

График септемврийска 22-23 - 11 клас

График септемврийска 22-23 - 12 клас