•  
  •  
  •  

 

 

В периода от 13 до 15 януари се отбелязват празниците Василица и Банго Васил. По този повод на 13 януари в Професионална гимнация по облекло „Станка Николица Спасо- Еленина“ град Разград  беше отбелязан първият ден на ромската нова година.

В ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина”, гр.Разград се обучават деца с различна етническа принадлежност. През годините училището се утвърди като „привлекателна територия” за учениците, това се случи в резултат на ежедневната работа, възпитание, толерантност и възприемане на „другия” – различния от нас.

В традиционните празници, отбелязвани в гимназията, се търсят аналози между религиозната и битова традиция.  Празниците имат специално място в живота на общността, защото включват обреди и обичаи, a народните танци допълват истинското задоволство от хубавия празник. Учениците сами достигат до извода, че съществува сходство между фолклора на различните етноси за общите ценности, които битуват при всички народи. Интеркултурното образование е отстояване на педагогическото взаимодействие на равнище, което преодолява културните различия без да ги омаловажава и игнорира, нещо повече, то предполага културни различия, дълбоко познаване на собствената култура и съхраняване на собствения свят от позицията на правото да съхраниш собствената си идентичност. Конструира нов духовен свят, основа на който е толерантността за възприемане на другите и чуждия.

Различните етноси имат различни обичаи и традиции, различните религии имат различни празници и ритуали. Но между учениците има и много общи неща, които ги обединяват. Както и сред други етноси и националности, спазването на традициите осъществява връзките между поколенията, гарантира оцеляване на рода . В това отношение не сме много различни в преценката дали нещо е добро или не. Съвместният живот на различните етноси в училището през последните години убедително доказва, че за да приемем „другия” трябва добре да го познаваме, да осмислим неговия живот, духовност, традиции. Празниците са най-прекият път към толерантността и приятелството, те помагат „Да възстановим мостовете между нас”.

Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” отбеляза своя патронен празник

Възпитаниците на ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина”.  град Разград отбелязаха в седмицата преди Деня на народните будители своя патронен празник. На Станка Николица - първата учителка в девическото училище в града, една от първите поетеси и преводачки, радетелка за еманципацията на жените през Възраждането - беше посветена празнична програма от 24 до 28 октомври в училището.

    Дейностите стартираха в понеделникс с тържествено слово, презентации за делото на будителите от нашия край и дейността на патрона на училището - Станка Николица Спасо-Еленина.

    Две инициативи по НП „Заедно за всяко дете” бяха реализирани на 25 октомври. В Парада на професиите своите умения показаха обучаващите се в специалносттите а „Организация и технология на фризьорските услуги” и „Организация и технология на козметичните усуги”. В кампанията „Добри стопани” се включиха ученици, родители, гости и приятели на училището, които с общи усилия засадиха дръвчета и цветя.

     В петото издание на станалото традиционно за гимазията състезание „Аз обичам България”, тази година под надслов „Минало и настояще“, взеха участие три отбора, които показаха работа в екип, споделиха отговорности и се забавляваха като подреждаха монети от различни исторически периоди, демонстрираха запалване на праханова гъба с кремък и чакмак, подреждаха старобългарските названия на месеците, изписваха с глаголически букви „Аз обичам България”, стреляха с баскетболна топка и скоростен дрибъл, показаха кулинарни умения, разпознаваха популярни български песни по музиката, танцуваха. В състезанието се включиха и от публиката, като допълваха отговорите с български поговорки, със старите имена на градове.

     Част от празничната програма бе екскурзията до град Свищов, под надслов ”Свищов - люлка на духовност и култура. Във финала на празничната седмица учениците посетиха къщата музей на Станка и Никола Икономови и поднасоха цветна композиция - израз на почит към виднитe разградски възрожденци.

На 28.11.2022 година, в Пловдив, след двегодишно прекъсване, се проведе 29-тият Италиански фестивал на красотата и прическата. Фестивалът е едно от най-престижните събития в България и в него вземат участие световноизвестни стилисти, колористи и гримьори, професионалисти и почитатели на модата, както и производители и търговци.

Тази година Италианският фестивал бе сцена за представяне на най-новите колекции прически, на техники за постигането им и на революционни продукти, полезен и необходим като пример и стимул за професионалното усъвършенстване на специалистите в тази област.

Надпреварата в конкурсите на Фестивала – за грим, за прическа и за мъжко подстригване, беше много оспорвана. Международното жури оцени професионализма и таланта на всички участници.

За учениците от ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград  престижният  моден форум бе истинско предизвикателство към изявите им и в трите категории. В категория Грим се представи – Гюлчин Ридванова, 9. клас,  с модел Алейна Якуб, 10. клас, с преподавател Ива Гъркова, Тезджан Хасанов, 9. клас, – в категория Мъжко подстригване с модел Петър Петков – от 9. клас и Айсун Ахмедов, 12. клас, – в категория Прическа, модел Алейна Якуб, 10. клас,  , с преподавател ЗехраХюсеин.   На сцената  младите таланти показаха професионализъм, креативност и оригиналност и получиха  сертификати и в трите категории. Изявата си те оценяват като изключително полезна  като опит и стимул за следващи участия, както и като прекрасна възможност за среща с водещи специалисти в областта на фризьорството и козметиката, за впечатления и контакти, за нови идеи и мотивация за  професионално развитие и израстване. Участието в Италианския фестивал на красотата и прическата в гр. Пловдив младите таланти от Разград посветиха на патронния празник на своето училище – Станка Николица Спасо – Еленина.

Отбелязване на 16 ноември - Международния ден на толерантността в Професионална гимназия „Станка Николица Спасо-Еленина“ 

       По повод Международния ден на толерантността - 16 ноември в Професионална гимназия „Станка Николица Спасо-Еленина“ беше организиран групов тренинг за родители и ученици на тема „Толерантност, солидарност, уважение“рденост на училището по Национална програма „Заедно за всяко дете“. В събитието участва госпожа Силвия Станчева – регионален координатор към Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

В празничния ден темата за толерантността и инициативата за избора на датата 16 ноември бе представена пред училищната общност чрез презентация, изготвена от ученичка от училището. Дейностите през деня бяха последвани от емоционални моменти и предизвикателства към учениците под ръководството на госпожа Силвия Станчева. Създаде се приятелска атмосфера, създадоха се условия за изграждане на граждански умения, за познаване и  отстояване на граждански права и задължения, за  изграждане на уважение, зачитане и толерантно отношение  между всички членове на училищната общност.

Десетокласничката Алейна Якуб сподели впечатленията си от участието си в проведената Национална среща на тема: „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“, организирана в периода  от 10 до 13 ноември в Дряново от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Целта на срещатабе участниците в нея да получат и да споделят след завръщането си със своите приятели, съученици наученото  за гражданските права, за толерантността, за важността на участието на младите хора в обществения живот, както и за развиване на лидерски умения във връзка с  проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 3“.

          Отбелязването на Международния ден на толерантността в Професионална гимназия „Станка Николица Спасо-Еленина“ разшири обхвата на гражданските компетентности на учениците и даде поводи за много усмивки и добро насторение.