•  
  •  
  •  

 

 

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА Е ОТ 2.02.2022 ДО 18.02.2022 Г. 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД 09-1808/31.08.2021 Г. НА МОН.

НЕОБХОДИМО Е ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ПГО-РАЗГРАД В ПОСОЧЕНИЯ СРОК.