•  
  •  
  •  

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРИЕМ 2021/2022

Подаване на документи след 7 клас

  • I етап  05 юли - 07 юли 2021

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13 юли 2021

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 16 юли 2021

  • II етап  20 юли – 22 юли 2021

до 20 юли, записване 22 юли 2021

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

  • III етап  26 юли – 30 юли 2021

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране-

26 -27 юли 2021

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2021

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране-

30 юли 2021

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2021