•  
  •  
  •  

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРИЕМ 2022/2023

Подаване на документи след 7 клас

ПОПЪЛВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА ОНЛАЙН:

https://infopriem.mon.bg/

ВАЖНО! ПОДРЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА ВАЖИ ЗА 1-ВИ И 2-РИ ЕТАП!

МАРКИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ ЖЕЛАНИЯ, ЗА ДА ИМАТЕ ШАНС ЗА КЛАСИРАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП!

  • I етап  05 юли - 07 юли 2022

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 12 юли 2022

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 юли - 15 юли 2022

  • II етап  20 юли – 22 юли 2022

 записване 21 - 22 юли 2022

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 25 юли 2022

  • III етап  25 юли – 30 юли 2022

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране-

26 -27 юли 2022

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране-

1 - 2 август  2022

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 3 август 2022

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2022